รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์ทั้งหมด พบทั้งหมด 12 รายการ

GO HOKKAIDO OTARU SNOW LIGHT PATH 6D4N

• ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL • เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว •...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan chill chill (นั่งรถภายใน) 4วัน 3คืน

•ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4 ดาว 3วัน 2คืน

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ PRO TOKYO NIKKO POPULAR AUTUMN 5D3N

ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ PRO TOKYO AUTUMN ROMANCE 5D3N มีอิสระฟรีเดย์ 1 วัน

ไฮไลท์วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ610 14:10 - 16:45 2 ชิราคาวาโกะ-ทา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ XJ610 14:10 - 21:25 2 ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

GO HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N

• นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N

• สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ • นั่งกระเช้าชมค...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ OHO..!! HONGKONG 3 วัน 2 คืน

• ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามา...

รายละเอียดเพิ่มเติม