รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์ลาว พบทั้งหมด 5 รายการ

Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

• ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บินหรู อยู่สบาย 3วัน 2คืน

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีวร์ Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คื...

รายละเอียดเพิ่มเติม