รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์พม่า พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทาง เที่ยวประเทศพม่า สักการะพระมาหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นมหาบูรณสถานที่ส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทาง เที่ยวประเทศพม่า สักครั้งหนึ่งของชาวพุทธที่ต้องไป ย่างกุ้ง มหาเจเ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ชาสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทาง เที่ยวประเทศพม่า สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยานี ขอพรเทพทันใจ 3ว...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เต็มอิ่ม 4 วัน

ขอเชิยทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ ท่องเที่ยว ประเทศพม่า ไหว้พระทำบุญเต็มอื่ม 4 วัน 3คืน โดยส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หวสา อินแขวน 3วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ประเทศพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน โดยสา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทาง ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ ณ ประเทศพม่า โดยสายกา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านเปิดประวบการณ์ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา 3วัน 2คิน โดบสายการบิน นกแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ขอเชิญทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว แสวงบุญ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2 คืน โดยสายการบิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง SUPER SAVE 3D2N

ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานเพ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N

เชิญท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างแดน เที่ยวพม่า ไหว้พระ สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของชาวพุทธ โ...

รายละเอียดเพิ่มเติม