รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์พม่า พบทั้งหมด 12 รายการ

พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบาย..ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

• ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ • สักการะพระนอน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แข...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัดบินนกแอร์

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน บินบางกอกแอร์เวย์

1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรู...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี สกายน์ มิงกุน(นั่งรถ) บางกอก แอร์เวย์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี สกายน์ มิงกุน(บินภายใน) บางกอก แอร์เวย์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี สกายน์ มิงกุน(บินภายใน) แอร์เอเซีย

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 ดาว

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

SUPER SHOCK!! ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2วัน 1คืน บิน FD

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม
  •  
  • 1
  • 2
  •