รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์พม่า พบทั้งหมด 12 รายการ

ทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan chill chill (นั่งรถภายใน) 4วัน 3คืน

•ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4 ดาว 3วัน 2คืน

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบาย..ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

• ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ • สักการะพระนอน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แข...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัดบินนกแอร์

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน บินบางกอกแอร์เวย์

1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรู...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี สกายน์ มิงกุน(นั่งรถ) บางกอก แอร์เวย์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม