รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์ฮ่องกง พบทั้งหมด 12 รายการ
ทัวร์ฮ่องกง เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับ goodtimetravel.co.th

ทัวร์ OHO..!! HONGKONG 3 วัน 2 คืน

• ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน

• ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

• พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน • ไหว้พระวัดดังฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซี...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน

•ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา •ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีนองปิง 3วัน 2คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน ขอพรโชคลาภ เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรีกระเช้านองปิง 3วัน 2คืน

อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน

สักการะเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพรเทพเจ้าวัดหวังต้าเซียน ขอเรื่องสุขภาพ ช้อปปิ้งจุใจก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2 คืน สักการะพระใหญ่ นองปิง สายการบิน Cathay Pacific 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง Shopping บินหรู..อยู่สบาย 3วัน 2คืน

นำท่านนมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3เมือง ไหว้พระขอพร สนุกสนานช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน

นำท่านขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิว สักการะขอพรสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน 2คืน

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน 2คืน

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า...

รายละเอียดเพิ่มเติม
  •  
  • 1
  • 2
  •