รายการทัวร์ / Program tour

ทัวร์ฮ่องกง พบทั้งหมด 12 รายการ
ทัวร์ฮ่องกง เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับ goodtimetravel.co.th

ทัวร์ฮ่องกง Shopping บินหรู..อยู่สบาย 3วัน 2คืน

นำท่านนมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3เมือง ไหว้พระขอพร สนุกสนานช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน

นำท่านขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิว สักการะขอพรสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน 2คืน

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน 2คืน

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สักการะพระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุย 3วัน 2คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3วัน 2คืน

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรี...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่&rdqu...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 1.เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม 2.นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 1. ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน

ทัวร์สบายกระเป๋า ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์พร...

รายละเอียดเพิ่มเติม