วิธีการชำระเงิน / How to payment

การชำระเงินจองทัวร์ของบริษัท กู๊ดไทม์ทราเวลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หลังจากลูกค้าได้ทำการจองและได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าบริการ (INVOICE) จากทางบริษัทฯ แล้วลูกค้าสามารถชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัท ดังนี้
ชื่อบัญชี บริษัท กู๊ดไทม์ ทราเวลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 202-243763-3
เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ แฟกซ์. 02-101-1869
หรือ ส่งอีเมลมาที่ namankna@gmail.com
หลังจากทางบริษัทได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งหลักฐานการรับเงินให้กับท่าน หากท่านไม่ได้รับหลักฐานการรับเงินภายใน 2 วันทำการ ให้ติดต่อพนักงานขาย หรือติดต่อหมายเลข 083-635-4556