แกลเลอรี่ / GALLERY

ทริปเวียดนามเหนือ 6-10 มีนาคม 2559 (บจก.อุตสาหกรรมนมไทย)