การจองทัวร์ / How to booking

ขั้นตอนการจองทัวร์ของบริษัท กู๊ดไทม์ทราเวลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ขั้นตอนที่ 1
ลูกค้าสามารถจองทัวร์ได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองทัวร์ "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" เมื่อดาวน์โหลดแล้ว กรุณากรอกข้อมูลการจอง
และส่งแฟกซ์มาที่ 02-101-1869 หรือ ส่งอีเมลมาที่ namankna@gmail.com
ช่องทางที่ 2 ลูกค้าสามารถเปิดดูโปรแกรมทัวร์ที่สนใจบนหน้าเว็บไซต์ และคลิปที่ปุ่ม แล้วทำการกรอกข้อมูล และกดยืนยัน
*หลังจากได้รับข้อมูลการจองแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด*
ขั้นตอนที่ 2
หลังจากได้รับใบจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทจะทำ ใบเรียกเก็บเงินค่าบริการ (INVOICE) ซึ่งแสดงรายะละเอียดการจ่ายมัดจำงวดแรกและงวดสุดท้าย
ส่งให้ท่านทางอีเมล หรือ ทางเบอร์แฟกซ์ที่ท่านได้ให้ไว้
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับหลักฐานการรับเงิน หากไม่ได้รับหลักฐานการนับเงินภายใน 2 วันทำการ ให้ติดต่อพนักงานขาย หรือติดต่อหมายเลข 083-635-4556
ขั้นตอนที่ 4
หลังจากชำระค่าบริการครบแล้ว ท่านจะได้รับใบเตรียมตัวการเดินทางภายใน 5-7 วัน ก่อนการเดินทาง
ขั้นตอนที่ 5
หัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะโทรนัดหมายการเดินทางกับท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ขั้นตอนที่ 6
หากท่านไม่ได้รับการบริการที่น่าพอใจ กรุณาแจ้งที่หมายเลข 083-635-4556 เพื่อให้เรารับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนที่ 7
ระบบการจองทัวร์อัตโนมัติกำลังจะจัดทำและจะเสร็จในอนาคตอันใกล้ หวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจาการบริการของเราค่ะ

**การจองทัวร์/ที่นั่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว**